TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BẢNG GIÁ TIN TỨC KHUYẾN MẠI LIÊN HỆ
SẢN PHẨM
SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI
Số người online : 11
Số lượt truy cập : 0
BẢNG GIÁ
STT Nội Dung Kích thước Số lượng (Tấm)  Đơn giá Chưa thuế VAT 
I Ván dăm cốt Malaysia (MFC)      
1 Ván dăm Malaysia ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 25ly ( MFC) 25ly x 1220 x 2440            1           470,000
2 Ván dăm Malaysia ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 17ly ( MFC) 17ly x 1220 x 2440            1           350,000
3 Ván dăm Malaysia ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 15ly ( MFC) 15ly x 1220 x 2440            1           320,000
4 Ván dăm Malaysia ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 12ly ( MFC) 12ly x 1220 x 2440            1           295,000
5 Ván dăm Malaysia ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 9ly ( MFC) 9ly x 1220 x 2440            1           260,000
6 Ván MDF 5 ly ép Melamine 2 mặt màu trắng, ghi, vân gỗ 5ly (MFC) 5ly x 1220 x 2440            1           200,000
II Ván MDF ép Melamin Màu trắng, ghi, vân gỗ      
7 Ván MDF Việt trung ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 17ly 17ly x 1220 x 2440            1           330,000
8 Ván MDF Việt trung ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 15ly 15ly x 1220 x 2440            1           305,000
9 Ván MDF Việt trung ép melamin màu trắng, màu ghi, vân gỗ 12ly 12ly x 1220 x 2440            1           275,000
III Ván MDF (Việt Trung Thô )      
10 Ván MDF  Việt Trung 17ly AAA 17ly x 1220 x 2440            1           235,000
11 Ván MDF  Việt Trung 15ly AAA 15ly x 1220 x 2440            1           215,000
12 Ván MDF  Việt Trung 12ly AAA 12ly x 1220 x 2440            1           180,000
13 Ván MDF  Việt Trung 9ly AAA 9ly x 1220 x 2440            1           150,000
14 Ván MDF 2,5mm Malaysia 2,5ly x 1220 x 2440            1             60,000
15 Ván MDF 5mm Malaysia 5ly x 1220 x 2440            1           103,000
16 Ván MDF 6 mm Malaysia 6ly x 1220 x 2440            1           118,000
  Ván MDF ( Quảng Trị Thô )      
17 Ván MDF  Quảng Trị 25ly  25ly x 1220 x 2440            1           420,000
18 Ván MDF  Quảng Trị 17ly  17ly x 1220 x 2440            1           250,000
19 Ván MDF  Quảng Trị 15ly   15ly x 1220 x 2440            1           223,000
20 Ván MDF  Quảng Trị 12ly   12ly x 1220 x 2440            1           188,000
21 Ván MDF  Quảng Trị 9ly   9ly x 1220 x 2440            1           155,000
IV Ván MDF  HMR chịu ẩm lõi xanh Malaysia , Thái Lan ( thô )      
22 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Malaysia 17 ly 17ly x 1220 x 2440            1           370,000
23 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Malaysia 15 ly 15ly x1220 x 2440            1           335,000
24 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Malaysia 12 ly 12ly x1220 x 2440            1           285,000
25 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Malaysia 9 ly 9ly x 1220 x 2440            1           205,000
26 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Malaysia 6 ly 6ly x 1220 x 2440            1           135,000
V Ván MDF  HMR chịu ẩm lõi xanh Trung Quốc ( thô )      
27 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh  Trung Quốc 17ly 17ly x 1220 x 2440            1           290,000
28 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh  Trung Quốc 15ly 15ly x1220 x 2440            1           265,000
29 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh  Trung Quốc 12ly 12ly x1220 x 2440            1           225,000
30 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh  Trung Quốc 9ly 9ly x 1220 x 2440            1           185,000
VI Ván MDF  HMR chịu ẩm lõi xanh Quảng Trị ( thô )      
31 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Quảng trị 17ly 17ly x 1220 x 2440            1           330,000
32 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Quảng trị 15ly 15ly x1220 x 2440            1           300,000
33 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Quảng trị 12ly 12ly x1220 x 2440            1           250,000
34 Ván MDF chịu ẩm lõi xanh Quảng trị 9ly 9ly x 1220 x 2440            1           195,000
VII Ván MDF HMR chịu ẩm Trung Quốc ép Melamine      
34 Ván MDF 17ly chịu ẩm lõi xanh Trung Quốc phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 17ly x 1220 x 2440            1           400,000
35 Ván MDF 15ly chịu ẩm lõi xanh Trung Quốc phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 15ly x1220 x 2440            1           375,000
36 Ván MDF 12ly chịu ẩm lõi xanh Trung Quốc phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 12ly x1220 x 2440            1           335,000
VIII Ván MDF HMR chịu ẩm Malaysia ( Thái Lan) ép Melamine      
40 Ván MDF 17ly chịu ẩm lõi xanh Malaysia phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 17ly x 1220 x 2440            1           485,000
41 Ván MDF 15ly chịu ẩm lõi xanh Malaysia phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 15ly x1220 x 2440            1           440,000
42 Ván MDF 12ly chịu ẩm lõi xanh Malaysia phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 12ly x1220 x 2440            1           390,000
IX Ván MDF HMR chịu ẩm  Quảng trị ép Melamine      
43 Ván MDF 17ly chịu ẩm lõi xanh Quảng trị  phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 17ly x 1220 x 2440            1           440,000
44 Ván MDF 15ly chịu ẩm lõi xanh Quảng trị  phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 15ly x 1220 x 2440            1           410,000
45 Ván MDF 12ly chịu ẩm lõi xanh Quảng trị  phủ Melamine. Màu trắng, ghi, vân gỗ 12ly x 1220 x 2440            1           360,000
XII  Nẹp dán PVC      
46 Nép dán màu trắng, màu ghi và các màu vân gỗ 0,4 x 21            1           220,000
47 Nép dán màu trắng, màu ghi và các màu vân gỗ 1 x 21            1           250,000
48 Nép dán màu trắng, màu ghi và các màu vân gỗ 0,4 x 28            1           340,000
49 Nép dán màu trắng, màu ghi và các màu vân gỗ 1 x 28            1           350,000
50 Nép dán màu trắng, màu ghi và các màu vân gỗ 2 x 28            1           550,000
51 Nép dán màu trắng, màu ghi và các màu vân gỗ 0,4 x 40            1           400,000
XIII VERNEER CÁC LOẠI      
52 Verneer Sồi mỹ vân núi 3ly 3ly            1           155,000
53 Verneer Sồi mỹ vân sọc thẳng 3ly 3ly            1           155,000
54 Verneer óc chó 3ly 3ly            1           180,000
55 Verneer ASH 3ly ( tần bì) 3ly            1           168,000
56 Verneer Xoan Đào Gia Lai 3ly 3ly            1           210,000
57 Alumin (màu trắng sữa ) ZEZ  3ly 3ly            1           235,000
58 Alumin (màu Vân Gỗ ) ZEZ 3ly 3ly            1           285,000
59 Keo hạt nhiệt độ thấp (dán cho máy bán tự động) techbond 25kg/bao            1             96,000
IX VÁN MDF DÁN VENEER       
60 Ván MDF 12 ly Viêt trung Thường AAA (ép veneer Sồi 3 Ly 2 mặt) Tổng thể độ dày 18ly 18ly x 1220 x 2440            1           540,000
61 Ván MDF 12 ly chịu ẩm lõi xanh Malaysia (ép veneer Sồi 3 Ly 2 mặt) Tổng thể độ dày 18ly 18ly x 1220 x 2440            1           640,000
62 Ván MDF 12 ly Viêt trung Thường AAA (ép veneer  ASH tần bì 3 Ly 2 mặt) Tổng thể độ dày 18ly 18ly x 1220 x 2440            1           580,000
63 Ván MDF 12 ly chịu ẩm lõi xanh Malaysia (ép veneer ASH tần bi 3 Ly 2 mặt) Tổng thể độ dày 18ly 18ly x 1220 x 2440            1           680,000
64 Ván MDF 12 ly Viêt trung Thường AAA (ép veneer oc chó 3 Ly 2 mặt) Tổng thể độ dày 18ly 18ly x 1220 x 2440            1           600,000
65 Ván MDF 12 ly chịu ẩm lõi xanh Malaysia (ép veneer ASH oc chó 3 Ly 2 mặt) Tổng thể độ dày 18ly 18ly x 1220 x 2440            1           700,000
X GỖ NHỰA PICOMAT
(TRẮNG TINH)
     
66 Gỗ nhưa màu trắng tinh 18ly 18ly x 1220 x 2440             1        1,150,000
67 Gỗ nhưa màu trắng tinh 15ly 15ly x 1220 x 2440            1           980,000
68 Gỗ nhưa màu trắng tinh 12ly 12ly x 1220 x 2440            1           790,000
69 Gỗ nhưa màu trắng tinh 10ly 10ly x 1220 x 2440            1           640,000
70 Gỗ nhưa màu trắng tinh 8ly 8ly x 1220 x 2440            1           540,000
71 Gỗ nhưa màu trắng tinh 5ly 5ly x 1220 x 2440            1           380,000
XI GỖ NHỰA HARRYWOOD ( trắng sữa)      
72 Gỗ nhưa màu trắng sữa 18ly 18ly x 1220 x 2440            1        1,050,000
73 Gỗ nhưa màu trắng sữa 15ly 15ly x 1220 x 2440            1           900,000
74 Gỗ nhưa màu trắng sữa 12ly 12ly x 1220 x 2440            1           750,000
75 Gỗ nhưa màu trắng sữa 8ly 8ly x 1220 x 2440            1           500,000
76 Gỗ nhưa màu trắng sữa 4ly 4ly x 1220 x 2440            1           320,000
  Tổng cộng      
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr Ngọc:
0988 928 768
Hotline:
0466 844 998
Fax:
043 763 3693
Kỹ thuật:
Tư vấn:
TIN TỨC
Chọn gỗ công nghiệp làm tủ bếp
Bố trí nội thất phòng khách căn hộ đúng phong thủy đón may mắn, thịnh vượng
Tìm hiểu về gỗ công nghiệp
Những góc làm việc thú vị
Các mẫu đảo bếp tiện dụng
GIỚI THIỆU KHO HÀNG
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT
Địa chỉ: Số 44 - Tổ 14 - đường K2 Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.
Kho hàng: Số 1091 đường Giải Phóng - Hà Nội.
Tel: (04) 66 844 998    -    Mobile: 0988 928 768    -    Fax: 043 763 3693
Email: phattriengoviet@gmail.com        Website: www.phattriengoviet.com
© Copyright 2013 by PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT